herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LIX/484/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-04-04 14:19
dokument UCHWAŁA NR LIX/485/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2022-2037 2022-04-04 14:19
dokument UCHWAŁA NR LIX/486/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2022-04-04 14:20
dokument UCHWAŁA INTENCYJNA NR LIX/487/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli dokonania darowizny nieruchomości przez gminę ? miasto Grudziądz na rzecz Skarbu Państwa na cel publiczny związany z zapewnieniem pomieszczeń dla Zawodowej Uczelni Publicznej 2022-04-04 14:21
dokument UCHWAŁA NR LIX/488/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 2022-04-04 14:22
dokument UCHWAŁA NR LIX/489/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku 2022-04-04 14:23
dokument UCHWAŁA NR LIX/490/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2022 roku 2022-04-04 14:24
dokument UCHWAŁA NR LIX/491/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy- miasto Grudziądz w 2022 roku 2022-04-04 14:24
dokument UCHWAŁA NR LIX/492/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku? 2022-04-04 14:25
dokument UCHWAŁA NR LIX/493/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady 2022-04-04 14:26
dokument UCHWAŁA NR LIX/494/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2022-04-04 14:30
dokument UCHWAŁA NR LIX/495/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2022 rok 2022-04-04 14:32
dokument UCHWAŁA NR LIX/496/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 2022-05-10 13:15
dokument UCHWAŁA NR LIX/497/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-04-04 14:34
dokument UCHWAŁA NR LIX/498/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy-miasto Grudziądz obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2022-04-04 14:35
dokument UCHWAŁA NR LIX/499/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu 2022-04-04 14:35