herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LX/515/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2022-04-29 10:04
dokument UCHWAŁA NR LX/514/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza. 2022-04-29 10:03
dokument UCHWAŁA NR LX/513/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/468/22 Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2022-04-29 10:00
dokument UCHWAŁA NR LX/512/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza" 2022-04-29 10:07
dokument UCHWAŁA NR LX/511/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez gminę ? miasto Grudziądz na rzecz Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu 2022-04-29 09:34
dokument UCHWAŁA NR LX/510/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz 2022-04-29 09:29
dokument UCHWAŁA NR LX/509/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w gminie - miasto Grudziądz 2022-04-29 10:08
dokument UCHWAŁA NR LX/508/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie oceny działalności w 2021 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" 2022-04-29 10:09
dokument UCHWAŁA NR LX/507/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 2022-04-29 09:24
dokument UCHWAŁA NR LX/506/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy ? miasto Grudziądz 2022-04-29 09:12
dokument UCHWAŁA NR LX/505/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania petycji 2022-04-29 09:09
dokument UCHWAŁA NR LX/504/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Droga Graniczna, Droga Kurpiowska i Jana Pawła II 2022-05-16 10:19
dokument UCHWAŁA NR LX/503/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kuntersztyn II" obejmującego obszar zawarty między ulicami: Łyskowskiego, Wacława Szczeblewskiego, Waryńskiego i Kasprzaka 2022-04-29 09:11
dokument UCHWAŁA NR LX/502/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, terenami produkcyjnymi i usługowymi, ulicami Nad Torem i Kasprowicza, lasem i ulicą Szosa Toruńska 2022-04-29 09:03
dokument UCHWAŁA NR LX/501/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2022-2037 2022-05-09 07:41
dokument UCHWAŁA NR LX/500/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-04-29 08:59