herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szkolnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-06-30 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-30 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-06-30 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 331/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 8. 2022-06-30 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-06-29 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 329/22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 2022-06-29 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 328/22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 2022-06-29 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 327/22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 2022-06-29 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 326/22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 2022-06-29 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 325/22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 2022-06-29 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 2022-06-29 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 2022-06-29 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 2022-06-29 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 2022-06-29 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 2022-06-29 07:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 2022-06-29 07:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/22 w sprawie przymusowego doprowadzenie mężczyzn zamieszkałych w Grudziądzu, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, do miejsca kwalifikacji wojskowej 2022-06-29 07:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Moniuszki oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-06-29 07:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Malborskiej 4 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-06-29 07:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-06-22 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/22 w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu 2022-06-22 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2022 rok 2022-06-22 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/22 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Grudziądza "Raportu o stanie Miasta Grudziądza w 2021 roku" 2022-06-22 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-06-22 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2022-06-22 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-22 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/22 w sprawie przymusowego doprowadzenie mężczyzn zamieszkałych w Grudziądzu, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, do miejsca kwalifikacji wojskowej 2022-06-22 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/22 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2022-06-21 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Okrzei oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-06-22 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/22 zmieniające Zarządzenie Nr 277/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu 2022-06-21 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 304/22 zmieniające Zarządzenie Nr 278/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu 2022-06-21 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/22 zmieniające Zarządzenie Nr 281/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kopernik" w Grudziądzu 2022-06-21 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 302/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury – Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu 2022-06-29 07:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury – Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2022-06-29 07:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 300/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2022-06-29 07:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/2022 w sprawie przymusowego doprowadzenie mężczyzn zamieszkałych w Grudziądzu, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, do miejsca kwalifikacji wojskowej 2022-06-21 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/22 w sprawie przymusowego doprowadzenie mężczyzn zamieszkałych w Grudziądzu, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, do miejsca kwalifikacji wojskowej 2022-06-21 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-21 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 296/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2022-06-20 12:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 295/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w miejscowości Gruta oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-06-20 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/22 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2022-06-21 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza 26 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-06-17 12:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 292/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Karabinierów 2 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-06-17 12:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 291/22 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2022-06-17 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 290/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich 2022-06-17 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/22 NUMER POMINIĘTY 2022-07-07 07:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/22 NUMER POMINIĘTY 2022-06-17 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-06-17 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/22 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2022-06-17 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 285/22 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-06-17 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 284/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Śródmieście" w Grudziądzu 2022-06-17 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 283/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Lotnisko" w Grudziądzu 2022-06-17 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 282/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Strzemięcin" w Grudziądzu 2022-06-17 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 281/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kopernik" w Grudziądzu 2022-06-17 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 280/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Rządz" w Grudziądzu 2022-06-17 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 279/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu 2022-06-17 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu 2022-06-17 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 277/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu 2022-06-17 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 276/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu 2022-06-17 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu 2022-06-17 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu 2022-06-17 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 273/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej w Grudziądzu 2022-06-17 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu 2022-06-17 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu 2022-06-15 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym w sportach lotniczych 2022-06-15 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a. 2022-06-15 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 268/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2022-06-15 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jana III Sobieskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-06-15 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 15. 2022-06-15 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny 2022-06-15 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez gminę – miasto Grudziądz na rzecz Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu 2022-06-15 07:41