herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego w Grudziądzu

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu jest organem o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym, a jej kadencja trwa 3 lata. Radę powołuje Prezydent Grudziądza.

Rada liczy dziesięć osób, w tym:

1)    dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Grudziądza,

2)    trzech przedstawicieli Prezydenta Grudziądza,

3)    pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Rady są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy-miasto Grudziądz.

Uprawnione podmioty mogą zgłaszać po jednym kandydacie do każdej ze sfer działalności pożytku publicznego:

-  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

-  ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

-  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

-  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyka i krajoznawstwo,

-  pozostałe sfery, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jeden kandydat może zostać zgłoszony tylko do jednej sfery działalności.

W przypadku zgłaszania przez podmiot kandydatów do więcej niż jednej sfery działalności, każdego kandydata należy zgłosić na oddzielnym formularzu.

Zgłoszenia kandydatów, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, do Biura Obsługi Interesantów lub Wydziału Komunikacji Społecznej w terminie do dnia 20 maja 2022 r. (godz. 13:30).

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 6 maja 2022 r w sprawie wyborów członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu znajduje się w załączeniu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Grząślewicz 06-05-2022 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Grząślewicz 06-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Grząślewicz 06-05-2022 11:09