herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

Oferent składa ofertę poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 3 czerwca 2022 r. do godz. 23:59:59.

Ogłoszenie wyników lub unieważnienie konkursu zostanie zamieszczone w terminie do 24 czerwca 2022 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

Jednocześnie Prezydent Grudziądza, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w terminie do 31 maja 2022 r. należy:

1) dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (do godz. 17:00) albo
2) przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres ngo@um.grudziadz.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Grząślewicz 12-05-2022 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Grząślewicz 12-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Grząślewicz 12-05-2022 10:02