herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

LXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 22 czerwca 2022 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

LXIII  sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 22 czerwca  2022 r. o godz. 11:00 w Sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z LVIII sesji.
 1. Raport o stanie Miasta Grudziądza w 2021 r.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Grudziądza.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021rok.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2021 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta           Grudziądza na lata 2022-2037.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie – miasto Grudziądz na rok szkolny 2022/2023.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie gminy-miasta  Grudziądz, od 1 września 2019 r.
 9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał w sprawie procedury Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI).
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Wierzbową, Paderewskiego i Dębową.
 11. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy - miasto Grudziądz.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 13. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz.
 14. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za 2021 rok.
 16. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 17. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.
 18. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 19. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 18.
 20. Oświadczenia.
 21.  Zakończenie obrad.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 09-06-2022 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Podlaska 09-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 20-06-2022 13:53