herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-11-20 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/09 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2009 rok 2009-11-02 12:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/09 zmieniające Zarządzenie sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy-miasto Grudziądz 2009-11-02 12:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-11-09 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-11-26 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gałczyńskiego – ulicy Stromej 2009-11-20 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej 2009-11-20 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 453/09 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2009 rok 2009-11-02 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-11-20 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Wyczółkowskiego 2009-11-20 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr XXXV/4/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku 2009-10-27 14:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-11-20 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-11-20 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2009-11-20 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/09 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2009-10-27 14:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 445/09 w sprawie powołania Zespołu do spraw zagospodarowania terenów po Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2009-10-27 14:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/09 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Grażyny Marciniak 2009-12-16 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Wyczółkowskiego 2009-11-20 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej 2009-11-20 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-11-19 15:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/09 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nauczycielskiej, zabudowanej pawilonami handlowymi 2009-11-19 15:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/09 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Zapolskiej 3 2009-10-27 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/09 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza koordynującego sprawy realizacji projektu "Dajmy szansę dzieciom" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-12-31 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-11-19 15:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-10-27 14:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/09 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2009-10-27 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/09 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2009-10-27 13:44
dokument ZARZADZENIE NR 433/09 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu 2009-10-19 15:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/09 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kuntersztyn" w Grudziądzu 2009-10-19 14:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej włsaność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2009-11-19 15:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-11-09 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2009-10-27 14:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/09 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2009-10-27 14:43
dokument ZARZADZENIE NR 427/09 w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2009-10-19 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/09 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych 2009-10-19 14:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Karabinierów 4 2009-10-27 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Mazowiecka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-10-27 14:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-27 14:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-27 14:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-27 14:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/09 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu 2009-10-19 14:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/09 w sprawie ustalenia zasad uiszczenia opłat za niektóre świadczenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2009-10-19 14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/09 w sprawie przyznania ulgi w wysokości 50% dofinansowania do opłat za niektóre świadczenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2009-10-19 14:55