herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 190/16 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

ZARZĄDZENIE NR 190/16

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 20 maja 2016 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. W Zarządzeniu Nr 68/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podać wykazy do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego poprzez:

1) wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na tablicach ogłoszeń;

2) udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.”;

2) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykazy za rok budżetowy pozostają wywieszone na tablicach ogłoszeń i udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 grudnia roku następnego.”.

     § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Goralewska 03-01-2023 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Goralewska 03-01-2023
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2023 08:20