herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 55/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2023 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie oraz wioślarstwie

ZARZĄDZENIE NR 55/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 20 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2023 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym
w kolarstwie oraz wioślarstwie

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr LXIX/582/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 6589) zarządzam,
co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2023 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie oraz wioślarstwie.

§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Karta oceny merytorycznej oferty realizacji zadania publicznego stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Imienna lista zawodników biorących udział w realizacji zadania oraz wykaz osiągnięć sportowych stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

2) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240)

3) Uchwały Nr LXIX/577/22 Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku;

4) Uchwały Nr LXIX/582/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sportu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Tadych 20-01-2023 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Tadych 20-01-2023
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2023 12:16