herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 532/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-12-14 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 531/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Miłej i Zimowej, przeznaczonych na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2009-12-14 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 530/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów, zabudowanej trzema pawilonami handlowymi oraz sporządzenie wykazu nieruchomości 2009-12-14 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 529/09 w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/45/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu "Atrakcyjne kształcenie uczniów w grudziądzkich szkołach zawodowych drogą do sukcesu" 2009-12-14 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 528/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Chryzantemowej i Rybackiej, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2009-12-14 09:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 527/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarna Droga, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-12-14 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 526/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Reymonta – ulicy Gałczyńskiego 2009-12-14 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 525/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-12-14 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 524/09 zmieniające Zarządzenie Nr 474/09 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-12-14 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 523/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 493/09 z dnia 18 listopada 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-12-14 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 522/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 492/09 z dnia 18 listopada 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-12-14 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 521/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 491/09 z dnia 18 listopada 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-12-14 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 520/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 490/09 z dnia 18 listopada 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-12-14 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 519/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 489/09 z dnia 18 listopada 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-12-14 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 518/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-12-14 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 517/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2010-01-04 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 516/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kraszewskiego przeznaczonej na polepszenie zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-12-14 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 515/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej dwoma garażami blaszanymi, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-12-14 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 514/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego, Solidarności oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2009-12-14 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 513/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Malczewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-12-14 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 512/09 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Joanny Sobczak 2009-12-16 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 511/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej 2009-12-14 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 510/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej 2009-12-14 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 509/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Karabinierów 4 2009-12-14 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 508/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 19 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Smoleńskiego 7 2009-12-14 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 507/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-12-14 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 506/09 w sprawie zawarcia umów ustanowienia służebności gruntowych na rzecz nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Toruńskiej i Słowackiego. 2009-12-14 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 505/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Droga Kurpiowska 2010-01-04 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 504/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-12-14 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 503/09 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2009-11-26 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 502/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gen. Józefa Smoleńskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-12-14 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 501/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Kurpiowska przeznaczonej na polepszenie zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-12-14 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 500/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej, Szarotkowej i Chryzantemowej przeznaczonych na cele rolnicze i polepszenie zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-12-14 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 499/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-12-16 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 498/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-12-16 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 497/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-12-14 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 496/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-12-14 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 495/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2010-01-04 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 494/09 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2009-11-26 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 493/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopieńnauczyciela mianowanego 2009-11-19 14:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 492/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-11-19 14:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 491/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-11-19 14:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 490/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-11-19 14:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 489/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-11-20 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 488/09 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 12 – 12A 2009-12-14 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 487/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 12 2009-12-14 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 486/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2009-12-14 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 485/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Karabinierów 4 2009-12-14 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 484/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2009-12-14 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 483/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kuntersztyn" w Grudziądzu 2009-11-20 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 482/09 w sprawie projektu budżetu na 2010 rok 2009-11-20 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 481/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-12-14 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 480/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-12-14 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 479/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-12-14 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 478/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 13773 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2009-12-14 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 477/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Szarotkowej, Lotniczej i Łużyckiej przeznaczonych na cele rolnicze oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-11-20 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Zamkowej i Kołłątaja, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2009-11-20 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 475/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-11-20 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 474/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-11-20 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 473/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-11-20 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/09 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Księcia Witolda 11 2009-11-20 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/09 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2009-11-20 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rapackiego 37 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-11-20 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Bluszczowej 30 oraz sporządzenie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2009-12-14 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2009-12-14 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Wyczółkowskiego 2009-11-20 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej w księdze wieczystej KW 5657 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2009-12-16 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-11-20 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-11-20 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 463/09 w sprawie upoważnienia Pana MACIEJA SIGNERSKIEGO do wykonywania czynności w imieniu gminy-miasto Grudziądz 2009-11-20 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 79-81, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-11-20 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/09 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu 2009-11-20 08:26