herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XLVII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 25 listopada 2009 r.

Przewodniczący Rady zwołuje:
XLVII Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 25 listopada 2009 r.o godz. 13:00     w sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.
 
Porządek Obrad* :
1.   Sprawy porządkowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      przedstawienie porządku obrad,
c)      przyjęcie protokołu z XLV i XLVI sesji,
2.   Informacje Prezydenta Grudziądza,
3. Informacje z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych za 2008 r. przekazane przez:
a)  Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
b) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy-miasta Grudziądza w roku szkolnym 2008/2009,
5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz 2008 -2015,
6. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego(WPI) na lata 2009-2013,
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok,
8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli miejskich na 2009 rok,
11. Uchwała w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli,
12. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009-2013”,
14. Uchwała  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Wewnętrzne” obejmującego teren ograniczony ulicami Wybickiego, Legionów, terenami wojskowymi, Bema, Piłsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza i Kos. Gdyńskich,
16. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”,
17. Uchwała w sprawie wyrażenia woli zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu dwóch pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości przy ul. Słowackiego 27 w Grudziądzu,
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę-miasto Grudziądz (ul. Rataja),
19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę-miasto Grudziądz (Biały Bór),
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę-miasto Grudziądz (ul. Składowa),
21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę-miasto Grudziądz (Rataja/Składowa),
22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę-miasto Grudziądz (ul. Konarskiego),
23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę-miasto Grudziądz (ul. Kulerskiego),
24.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądz na II półrocze 2009 r.,
25. Uchwała  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
26. Interpelacje,
27. Zapytania i wolne głosy,
28. Zakończenie obrad.                                           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                        
            Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 12-11-2009 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 12-11-2009 09:59