herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie konkursu - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa i udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe wpisane na prowadzoną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów odpowiednio w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Oferent składa ofertę poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 3 listopada 2023 r. do godz. 23:59:59.

Ogłoszenie wyników lub unieważnienie konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączeniu.

Jednocześnie Prezydent Grudziądza, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w terminie do dnia 3 listopada 2023 r. należy:

    1. dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (do godz. 13:30) albo
    2. przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail ngo@um.grudziadz.pl.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Górska 13-10-2023 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Górska 13-10-2023
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2023 08:45