herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 148/2010
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 5 maja 2010 r.
 
w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
            § 1. Wyznaczyć siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
            § 2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych podać do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie miasta Grudziądza.
            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 148/2010
Prezydenta Grudziądza
z dnia 5 maja 2010 r.
Numer obwodu głosowania
Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
 
 
1
Grudziądz,
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Jaśminowa 2
tel. 56 46 48 204     
 
 
2
Grudziądz,
Zespół Szkół Rolniczych
ul. Lipowa 33
tel. 56 46 48 240,
      56 46 48 241
 
 
3
Grudziądz
Gimnazjum Nr 9
ul. Paderewskiego 10
tel. 56 46 13 698
 
 
4
Grudziądz
Przedszkole Miejskie
ul. Dąbrówki 6
tel. 56 46 26 482
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
5
Grudziądz
Szkoła Podst. Nr 18
ul. Dąbrówki 7
tel. 56 46 26 943
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
 
6
Grudziądz
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
ul. Za Basenem 2
tel. 56 46 24 091
 
 
7
Grudziądz
Dom Dziennego Pobytu
ul. Piłsudskiego 111
tel. 56 46 20 637
 
 
8
Grudziądz
Klub Garnizonowy
ul. 6 Marca 1
tel. 56 458 26 50
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
9
Grudziądz
Biblioteka Miejska
ul. Legionów 28
tel. 56 46 20 201
 
10
Grudziądz
Szkoła Podst. Nr 9
ul. Forteczna 29
tel. 56 46 13 618
 
11
Grudziądz
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Legionów 2
tel. 56 45 13 640
 
12
Grudziądz
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Sienkiewicza 27
tel. 56 46 22 942
 
 
13
Grudziądz
Zespół Szkół Specjalnych
ul. Sikorskiego 42
tel. 56 46 13 598
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
 
14
Grudziądz
Szkoła Podst. Nr 16
ul. Kochanowskiego 19
tel. 56 46 22 803
 
 
15
Grudziądz
Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych
Warsztaty Szkolne
ul. Waryńskiego 78
tel. 56 46 28 583
 
16
Grudziądz
Gimnazjum Nr 7
ul. Mikołaja z Ryńska 6
tel. 56 46 22 657
      56 64 26 588
 
17
Grudziądz
Szkoła Podst. Nr 12
ul. Moniuszki 14
tel. 56 46 24 400
      56 64 32 022
 
18
Grudziądz
Centrum Kultury TEATR
ul. Focha 19
tel. 56 46 23 476
      56 46 24 223
 
19
Grudziądz
Klub AKCENT
ul. Wybickiego 38
tel. 56 46 21 024, -010
 
 
20
Grudziądz
Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych
ul. Curie-Skłodowskiej 22/24
tel. 56 64 27 742
      56 46 20 260
 
21
Grudziądz
Muzeum
ul. Wodna 3/5
tel. 56 46 59 063, -066
 
22
Grudziądz
Gimnazjum Nr 6
ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 56 64 30 255
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
23
Grudziądz
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Marcinkowskiego 10
tel. 56 64 30 077
      56 46 22 265
 
24
Grudziądz
Szkoła Podst. Nr 3
ul. Narutowicza 6
tel. 56 46 13 752
 
25
Grudziądz
Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych
ul. Czarnieckiego 9
tel. 56 64 34 002, -003
 
26
Grudziądz
Gimnazjum Nr 4
ul. Konarskiego 14
tel. 56 46 58 013
 
27
Grudziądz
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1
ul. Parkowa 25
tel. 56 46 23 426,
      56 46 23 288
 
28
Grudziądz
Szkoła Podst. Nr 21
ul. Nauczycielska 19
tel. 56 46 39 064
 
29
Grudziądz
Gimnazjum Nr 5
ul. Nauczycielska 19
tel. 56 46 46 606
 
30
Grudziądz
Przedszkole Miejskie „LOTNISKO”
ul. Kustronia 6
tel. 56 46 38 706
 
31
Grudziądz
Dom Pomocy Społecznej
ul. Dywizjonu 303 4
tel. 56 46 379 50     
 
32
Grudziądz
Przedszkole Miejskie
ul. Ikara 8
tel. 56 46 38 777
 
33
Grudziądz
Szkoła Podst. Nr 15
ul. Bydgoska 24
Tel. 56 46 274 08
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
34
Grudziądz
Klub Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK
ul. Bygdoska 26
tel. 56 66 322 29
 
35
Grudziądz
Ośrodek Kultury Fizycznej „BASEN”
ul. Kalinkowa 56
tel. 56 45 06 135, -136
 
36
Grudziądz
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. Chełmińska 104
tel. 56 46 58 546
 
37
Grudziądz
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Żeromskiego 8
tel. 56 46 53 005
 
38
Grudziądz
Ośrodek Szkolno –Wychowawczy Nr 2
ul. Kasprowicza 4
tel. 56 46 54 323
 
39
Grudziądz
Przedszkole Miejskie
ul. Jackowskiego 47
tel. 56 46 30 044
 
40
Grudziądz
Szkoła Podst. Nr 7
ul. Korczaka 23
tel. 56 46 32 625
 
41
Grudziądz
Przedszkole Miejskie
ul. Korczaka 21
tel. 56 46 10 725, -726, -727
 
42
Grudziądz
Budynek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
ul. Śniadeckich 6
tel. 56 46 333 23
 
43
Grudziądz
Klub Spółdzielni Mieszkaniowej „EPICENTRUM”
ul. Śniadeckich 26
tel. 56 66 32 239
 
44
Grudziądz
Przedszkole Miejskie
ul. Wł. Łęgi 17
tel. 56 46 32 642
 
45
Grudziądz
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej
 
ul. Kulerskiego 11
tel. 56 66 32 248
 
46
Grudziądz
Szkoła Podst. Nr 20
ul. Sobieskiego 12
tel. 56 46 40 090     
 
47
Grudziądz
Niepubliczne Przedszkole „TOM BOMBADIL”
ul. Gąsiorowskiego 4
tel. 56 46 266 88
 
48
Grudziądz
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Aleja Sportowców 1/3
tel. 56 46 51 446
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
49
Grudziądz
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Droga Mazurska 2
tel. 56 46 10 875      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
            W związku podjętą w dniu 28 kwietnia br. przez Radę Miejską Grudziądza uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz, która określiła granice obwodów głosowania, Prezydent Grudziądza wskazuje zarządzeniem siedziby obwodowych komisji wyborczych.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 06-05-2010 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2010 08:37