herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w II półroczu 2010 r. w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej

INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA II PÓŁROCZE 2010 r.
 
ZAKRES KONKURSU:
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ
 
Na realizację zadania na II półrocze 2010 rok przeznaczono kwotę 49.300,00 zł.
Do przedmiotowego postępowania konkursowego zgłoszono 13 ofert.
Termin składania ofert upłynął 21.05.2010 r., natomiast termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku.
Dnia 31.05.2010 r. Komisja w składzie zatwierdzonym przez Prezydenta dokonała ich analizy i oceny.
Dane organizacji, określenie proponowanego zadania, wnioskowane kwoty dotacji oraz kwoty wskazane przez Komisję obrazuje poniższa tabela:
 
 
Lp.
Organizator
Nazwa zadania
 
Kwoty dotacji
 
Uwagi Komisji
wnioskowane
 
przyznane
1.
Stowarzyszenie              „Pro – Choro”
 
 
 
Jubileuszowy „Koncert Kolęd”             w Muzeum im. ks. dr W. Łęgi
(Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Męskiego „Echo”                        z towarzyszeniem zespołu smyczkowego, akompaniatora                i solistów w grudziądzkim Muzeum)
 
4.000,00zł
1.000,00zł
brak
2
 
Stowarzyszenie            „Pro – Choro”
 
 
Udział Chóru w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej
”Cantate Domino” w Konnie na Litwie
4.000,00zł
4.000,00zł
brak
3
Stowarzyszenie            „Pro – Choro”
Koncert Jubileuszowy z okazji 85-lecia Powstania Chóru Męskiego „Echo” im. Pawła Osińskiego
7.000,00zł
1.5000zł
brak
4
 
Polskie Towarzystwo Historyczne
„Wydanie Rocznika Grudziądzkiego - tom XIX”
20.000,00zł
10.000,00zł
brak wskazaniapodwykonawców
5
 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Toruniu
 
                  
„Komunikacja pokoleniowa –          Czy Anioły i Wróżki są wśród nas?”
1.700,00zł
1.000,00zł
brak
6
 
Chór Mieszany „Tibi Mariae” przy Parafii NSNMP
 
„Organizacja obozu integracyjno – warsztatowego – Ocypel”
1.500,00zł
0,00zł
brak celowości
7
 
Klub Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu
„Ogólnopolska Nagroda imienia ks. prof. Janusza Pasierba”
10.600,00zł
10.000,00zł
brak
8
 
Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej
 
 
„Wydanie książki Jerzego Krzysia pt. „Grudziądz – Kawaleryjska Stolica”
3.000,00zł
3.000,00zł
brak
9
 
 
Grudziądzkie Towarzystwo Kultury
 
„Ogólnomiejski Konkurs Ozdabiamy Domy Kwiatami”
700,00zł
0,00zł
wsparcie rzeczowe w postaci nagród
10
 
Grudziądzkie Towarzystwo Kultury
 
„Wydanie Kalendarza Grudziądzkiego 2011”
7.000,00zł
3.000,00zł
brak
11
Związek Chórów Kościelnych „CAECILIANUM”                       Chór „Maxymilianum”
 
„Zorganizowanie III Koncertu poświęconego Honorowemu Obywatelowi Miasta Grudziądz – Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II pod nazwą – Bądźmy świadkami miłości”
 
1.000,00zł
1.000,00zł
brak
12
Związek Chórów Kościelnych „CAECILIANUM”                       Chór „Maxymilianum”
 
Koncert organowy pt. „Pamięci tych, którzy odeszli”
700,00zł
500,00zł
brak
13
 
Bydgoskie
Stowarzyszenie Artystyczne
 
„Plener Artystyczny BARBIZON NAD WISŁĄ 2010”
13.000,00zł
0,00zł
oferta niepełna
RAZEM
---
---
74.200,00zł
35.000,00zł
--
 
 
                                                                                                                          Prezydent Grudziądza
 
                            
                                                                                                                              Robert Malinowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Tadych 08-06-2010 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Tadych 08-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Tadych 08-06-2010 12:32