herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia: modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu wzdłuż ulic: Klasztornej, Szewskiej, Rynku Głównego, Długiej, Placu Miłośników Astronomii, Starej, Wybickiego, Legionów, Sikorskiego, Sienkiewicza, Toruńskiej, Marcinkowskiego, Południowej, Konstytucji 3-go Maja, Strażackiej, Rakowskiego


PREZYDENT GRUDZIĄDZA

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

PP.I.7353 - 421/10 Grudziądz, 19.08.2010r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia :

modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu

wzdłuż ulic: Klasztornej, Szewskiej, Rynku Głównego, Długiej, Placu Miłośników Astronomii, Starej, Wybickiego, Legionów, Sikorskiego, Sienkiewicza, Toruńskiej, Marcinkowskiego, Południowej, Konstytucji 3-go Maja, Strażackiej, Rakowskiego

( dz.nr : 50, 93, 94, 48/3, 49, 54, 56, 64, 66, 97, 98, obr.nr 7; dz.nr: 22, 23, 77, 79, 24, 34/3, 35, 36, 43/4, 66/2, 74, 78, 75/6, 21, 44, 45, 55, 64, 56/7, 57/2, obr. nr 8;

dz. nr: 20, 14/5, obr.nr 10; dz.nr: 3, 1/108, 1/84, 1/83, 2, 1/92, 1/124, 1/129, obr.nr 13; dz.nr: 48/2, 52/4, obr.nr 28; dz.nr 6, obr.nr 29; dz.nr: 38/1, 42/4, 43, obr.nr 31; dz.nr: 5, 6, obr.nr 32; dz.nr: 4, 34, 36, obr.nr 36; dz.nr: 6/7, 23, 16/1, 16/3, obr.nr 38; dz.nr: 92, 93, 23, 91, 95, 24, obr.nr 39; dz.nr: 31, 32, 115, 118, 114, 117, obr.nr 42; dz.nr: 1, 50, 23/1, 22, 21, 20, obr.nr 43; dz.nr: 73, 80, 85, 86, 79, obr.nr 44; dz.nr: 76, 85/1, 86, 116, 117, 120/1, 121/1, obr.nr 45; dz.nr: 50, 68, 72, 73, 101/1, 152, 153, 154, 158, 142, 127, 126, 125, 128, 129, 131, 132, 134, 135, obr. nr 46; dz.nr: 66, 39, 46, 47, 62, 55, 56, 67, obr.nr 47; dz.nr 73, obr.nr 48; dz.nr: 3/2, 1/8, 1/10, 14, 36/11, 36/13, 39, 40, 41, obr.nr 49; dz.nr: 97, 11, 14, 15, 19, 2, 18, 92, 64, 65, 91, obr.nr 50; dz. nr: 4/7, 24/1, 74, 75, obr.nr 51; dz. nr 48/2, obr.nr 52; dz. nr 63, obr.nr 99; dz. nr 51/109, obr.nr 100; dz.nr: 27/1, 68/38, 68/44, obr.nr 101; dz. nr: 60, 58, 46/11, obr.nr 104; dz.nr 151, obr.nr 109; dz.nr: 31, 1/2, obr.nr 113; dz.nr: 1/15, 28, 285/56, obr.nr 126; dz.nr: 3/2, 4/12, 17/2, obr.nr 132; dz.nr: 1/9, 1/21, 2/16, obr.nr 133 ).

Wszczęcie postępowania nastąpiło na wniosek złożony w dniu 19.07.2010r. przez Pana Andrzeja Choma dyrektora firmy VIALIS Polska Sp. z o.o. upoważnionego do reprezentowania Gminy - miasto Grudziądz.

Strony, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ( pokój 313 ) w godz. 830 - 1530 oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Jednocześnie informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Aleksandrowicz 19-08-2010 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2010 15:01