herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz  23.09.2010r.

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

PP.II  7331-1- 18/10

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Firmę BiG MOSTY Projektowanie i Nadzór Bernard Glapiak (86-300 Grudziądz ul. Buczka 7a) działającą w imieniu Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu (86-300 Grudziądz ul. Hallera 79) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy kładki dla pieszych przez Kanał Trynka w ciągu ul. Krokusowej w Grudziądzu z korektą dojazdów (droga nr 210104 c) na działkach  nr:  8, 15, 21– obr. 158 , informuję, że  w dniu  23.09.2010r. wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2010 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 24-09-2010 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 24-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2010 12:56