herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                   wywieszono dnia 29.11.2010 r.                                                                                      zdjęto dnia 15.12.2010 r.           

 

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                              Grudziądz, 26.11.2010 r.      

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP.II. 7331-1-24/10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku       z  wnioskiem złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przez Pana Kazimierza Robionek, reprezentującego Pomorską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku,dot. wydania decyzji                 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia, dz. nr 1/108– obr. 13; 47, 49/4 – obr. 14  przy ul. Poniatowskiego w Grudziądzu,  informuję, że w dniu 26.11.2010 r. wydano decyzję nr   21/2010 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z  późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji             o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza    w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 30-11-2010 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 30-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2010 15:03