herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę


 

 

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

 

PP.I.7353-575/10 Grudziądz, 03.12.2010 r.

 

Na podstawie 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

 

i n f o r m u j ę ,

 

że w dniu 01.12.2010 r. zatwierdzono projekt budowlany

i udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia :

 

„Budowa magazynu wysokiego składowania z budynkiem socjalno-biurowym,

portiernią wjazdową i wyjazdową, zbiornikami pożarowymi z pompownią

oraz instalacjami zewnętrznymi”

 

przy ulicy: Droga Łąkowa w Grudziądzu

nr ewidencji gruntów: dz. nr : 21/708, 21/709, 21/720, 21/717, 21/718, 21/719, 21/742,

21/743, 21/745, 21/746, 36/2, 37/2 - obr. 118

 

Z treścią tej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się

w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego

w Grudziądzu, pokój 313 w godz. 8.00 ÷ 15.00.

 

Jednocześnie informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Aleksandrowicz 03-12-2010 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Aleksandrowicz 03-12-2010 12:48