herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok"

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych określonych w „Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.):

1. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, w tym:

 1. organizacja imprez, programów i szkoleń promujących zdrowie,
 2. promocja honorowego krwiodawstwa,
 3. upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy.

2.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tym:

 1. prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych,
 2. organizacja imprez i szkoleń dla osób niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych.

3. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, w tym:

 1. działania w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, popularyzacja wolontariatu,
 2. poradnictwo specjalistyczne, szkolenia i konferencje z zakresu bezrobocia i problemów na rynku pracy.

4. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY – organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

5. KULTURA I SZTUKA, w tym:

 1. organizacja imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych,
 2. udział w opracowywaniu i wydawaniu publikacji,
 3. organizacja konferencji, sympozjów i sesji popularno-naukowych,
 4. udział w krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach w celu promocji miasta.

6. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, w tym:

 1. organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży,
 2. organizacja imprez sportowych.

7. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO, w tym:

 1. organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych,
 2. organizacja konkursów, przeglądów i konferencji popularyzujących turystykę
  i krajoznawstwo.

8. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM realizacja zadań wskazanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Termin składania ofert upływa w dniu 3 stycznia 2011 roku z wyjątkiem konkursu na WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY, gdzie termin upływa:

 1. w dniu 10 stycznia 2011 r. na wypoczynek zimowy,
 2. w dniu 6 czerwca 2011 r. na wypoczynek letni.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierczak 10-12-2010 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierczak 10-12-2010 11:35