herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

               wywieszono dnia 21.12.2010 r.

                      zdjęto dnia     07.12.2010 r.

 

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                              Grudziądz, 21.12.2010 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP.II. 7331-1-28/10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku  z  wnioskiem złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przezPana Wiesława Radzikowskiego, reprezentującego Przedsiębiorstwo Robót Elektryczno – Drogowych „EL – DRO”, występującego w imieniu „Energa – Operator” SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń,dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kabla energetycznego, pełniącego funkcję kabla sterowniczego do projektowanej szafki oświetlenia ulicznego, na działkach: nr 1/2 obręb 35; nr 23/4 obręb 33; nr 175 obręb 26, położonych przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu informuję, że w dniu  21.12.2010 r. wydano decyzję nr 23/2010 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu            i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji     o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 22-12-2010 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 22-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 22-12-2010 11:09