herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wywieszono dnia 22.12.2010 r.

         zdjęto dnia    07.01.2011 r.

 

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                    Grudziądz, 22.12.2010 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP.II. 7331-1-29/10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku  z  wnioskiem złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przezPana Dariusza Morczyńskiego - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, działającego z upoważnienia Prezydenta Grudziądza,dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowęboisk „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z zapleczem szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 10/21, 12/2, 10/8, 10/3, 12/1 obręb 96, położonych przy ul. Czarnieckiego – Gen. Józefa Hallera w Grudziądzu, informuję, że w dniu  22.12.2010 r. wydano decyzję nr 24/2010 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu            i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji     o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 22-12-2010 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 22-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 22-12-2010 13:41