herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz  05.01.2011r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP.II  7331-1- 26/10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Jarosława Murgałę  reprezentującego Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu (86-300 Grudziądz ul. Hallera 79),  działającego w imieniu Gminy – miasto Grudziądz do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  na lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy Trasy Średnicowej Etap II od ul. Droga Łąkowa do ul. Południowej w Grudziądzu na działkach  nr:  11/247, 11/248 – obr. 86 zlokalizowanych przy ul. Parkowej w Grudziądzu, informuję, że  w dniu  05.01.2011r. wydano decyzję nr 1/2011 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

                Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 05-01-2011 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 05-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2011 15:24