herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Wybickiego, Solną, Podgórną i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu

                                                                                                        Grudziądz, 15.02.2011 r.

PP-II.7321-2.2010

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a  G r u d z i ą d z a

o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar zawarty między ulicami Wybickiego,

Solną, Podgórną i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu

 

 

             Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Grudziądza  Uchwały Nr IV/28/10    z dnia 22 grudnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobejmującego obszar zawarty między ulicami Wybickiego, Solną, Podgórną i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu.

             Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  wyżej  wymienionego  planu miejscowego.

               Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres Urząd Miejski   w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

             Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 16-02-2011 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 16-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 16-02-2011 10:05