herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Wisły występującej pn. "Wiślana Trasa Rowerowa" w rejonie Góry Zamkowej, Cytadeli, ulic: Śniadeckich, Czwartaków, Jagiełły, 18 Pułku Ułanów Pomorskich i Zawiszy Czarnego, obejmującej swoim zasięgiem następujące działki: obręb 130 dz. 10 i 9/1; obręb 106 dz. nr 42, 41 i 67; obręb 4 dz. nr 3/1, 1/5; obręb 11 dz. nr 12 i 11 w Grudziądzu

                                                                                                                                                                                          wywieszono dnia 09.03.2011 r.

                                                                                                                                                                                          zdjęto dnia          24.03.2011 r.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                                     Grudziądz, 09.03.2011  r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP.II. 7331-1-31/10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku  z  wnioskiem złożonym   do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przez  Euro  - Alians Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Marusarzówny 2 pawilon 22, 80-288 Gdańsk, działającą w imieniu Gminy – miasto Grudziądz, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Wisły występującej pn. „Wiślana Trasa Rowerowa” w rejonie Góry Zamkowej, Cytadeli, ulic: Śniadeckich, Czwartaków, Jagiełły, 18 Pułku Ułanów Pomorskich i Zawiszy Czarnego, obejmującej swoim zasięgiem następujące działki: obręb 130 dz. 10 i 9/1; obręb 106 dz. nr 42, 41 i 67; obręb 4 dz. nr 3/1, 1/5; obręb 11 dz. nr 12  i 11 w Grudziądzu, informuję, że w dniu  09.03.2011r. wydano decyzję nr 2/2011 w tej sprawie.

               Dla terenu, na którym położona jest w/w działka, Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego,  na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z  późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  został spełniony.

               Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                                             Z upoważnienia Prezydenta

                                                                                                                                                                              /-/ Stefan Baca

                                                                                                                                                                              Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego

              

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Aleksandrowicz 11-03-2011 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Aleksandrowicz 11-03-2011 10:09