herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zasilanie energetyczne dla pawilonów handlowych, na działkach: nr 6/1, 9 obręb 88; nr 10/8 obręb 89; nr 6/22, 6/124, 6/125 obręb 97, położonych przy ul. Cmentarnej, Gen. Józefa Hallera i Al. Wigury w Grudziądzu

                                                                                                                                                                  wywieszono dnia 25.03.2011

                                                                                                                                                                  zdjęto dnia    12.04.2011

 

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                                                         Grudziądz, 25.03.2011 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.2.2011

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku        z  wnioskiem złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przezPana Marcina Kurzyńskiego, zam. w Grudziądzu przy
ul. Libelta 14 m. 3, występującego w imieniu „Energa – Operator” SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń,dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zasilanie energetyczne dla pawilonów handlowych, na działkach: nr 6/1, 9 obręb 88; nr 10/8 obręb 89; nr 6/22, 6/124, 6/125 obręb 97, położonych przy ul. Cmentarnej, Gen. Józefa Hallera i Al. Wigury w Grudziądzu, informuję, że w dniu  25.03.2011 r. wydano decyzję nr 3/2011 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji     o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

 

               Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

              

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Aleksandrowicz 25-03-2011 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Aleksandrowicz 25-03-2011 14:17