herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przewodów wodociągowych Dn 350 mm na działkach nr 96/1, 100/6 - obr. 5 przy ul. Łokietka w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz  01.04.2011r.

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.1.2011

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Spółkę  z o.o.   Miejskie   Wodociągi  i   Oczyszczalnia  (86 - 300 Grudziądz ul.  Mickiewicza 28/30)  do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przewodów wodociągowych Dn 350 mm na działkach nr  96/1, 100/6   – obr. 5  przy ul.   Łokietka  w Grudziądzu, informuję, że  w dniu  01.04.2011r. wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2011 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

               Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 06-04-2011 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 06-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 06-04-2011 10:41