herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, małogabarytowej betonowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącz kablowych nn-0,4kV dla zasilania obiektów przemysłowych na terenie GZPGum STOMIL w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36

                                                                                                         Wywieszono dnia 04.04.2011 r.

                                                                                                         Zdjęto dnia           19.04.2011 r.

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz,  01.04.2011r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP.II. 7331-1- 10/10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na  podstawie   art. 53  ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca  2003r.  o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn.  zm.), w  związku ze złożonym wnioskiem przez  Pana  Michała Pawłowskiego  reprezentującego  firmę  ENERGA - OPERATOR S.A.  oddział   w   Toruniu   ul. Gen. Bema   128   87-100  Toruń, dot. wydania zmiany decyzji o ustaleniu  lokalizacji   inwestycji celu publicznego dlabudowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV  i nn-0,4kV, małogabarytowej betonowej  stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącz kablowych nn-0,4kV dla zasilania obiektów przemysłowych na terenie GZPGum STOMIL w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 na działkach nr 1/42 obr.62, 10/9, 10/18, 10/20, 10/31, 10/39, 12/15, 12/19, 12/22, 12/26 obr.63 położonych przy  ul. Waryńskiego w Grudziądzu, poprzez uwzględnienie  nowych działek nr 10/13 i 12/31 obr. 63 położonych przy ul. Waryńskiego  informuję, że w dniu  01.04.2011r. wydano decyzję zmieniającą decyzję  nr 12/2010 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 06-04-2011 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 06-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2011 10:39