herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Rydygiera, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską w Grudziądzu

PP-II.6720.1.2011                                                                                                                          Grudziądz, 05.05.2011 r.

                                                           

                                

       

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium  uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Rydygiera, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską w Grudziądzu

 

 

                           Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Grudziądza Uchwały Nr VIII/44/11 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Rydygiera, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską w Grudziądzu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego pok. 317, Biurze Obsługi Interesanta lub wysyłając na adres ul. Ratuszowa 1, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Aleksandrowicz 10-05-2011 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Aleksandrowicz 10-05-2011 12:20