herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 29 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

XIISesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu29 czerwca 2011 r.o godz. 13:00         w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

1.   Sprawy porządkowe:

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b. przedstawienie porządku obrad,

c. przyjęcie protokołu z  X i XI  sesji.

2.   Informacje Prezydenta Grudziądza,

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,

4. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania

budżetu na 2010 rok,

5.  Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok,

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  WPF miasta Grudziądza na lata 2011 – 2031,

7. Uchwała w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników,

8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady),

9. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia spółce MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego letniego i zimowego utrzymania dróg (inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych),

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta przeznaczonego pod budowę rurociągów ujęcia i zrzutu wody chłodniczej na trasie od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Las Komunalny – ul. Południową, Miłoleśną do Rowu Hermana dla planowanej elektrowni gazowo – parowej pomiędzy ul. Bażancią, Skowronkową i Jaskółczą,

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Czarną Drogą, Rapackiego i dawną bazą PKS,

12. Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza,

13.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku,

14. Uchwała w sprawie powierzenia spółce MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego prowadzenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu,

15. Uchwała w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu,

16. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz,

17. Uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz,

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu pn. „Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim – druga edycja”, a realizowanego na mocy umowy o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza,

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. „Wilk” przy ul. Jaśminowej 2 w Grudziądzu,

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu,

22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sobieskiego 12 w Grudziądzu,

23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu,

24. Uchwała w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod nazwą Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Spółka z o.o. w Grudziądzu,

25. Uchwała sprawie nadania imienia „Stadion Centralny im. Bronisława Malinowskiego” kompleksowi sportowemu położonemu przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu,

26. Interpelacje,

27.  Zapytania i wolne głosy,

28.  Zakończenie obrad.                                           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                                                   Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 02-06-2011 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 21-06-2011 08:50