herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 08.07.2011r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2011 dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110, Dn 90 na działkach: nr: 20/3, 23/4, 24 obr. 90; dz. nr 8, 1 obr. 88 zlokalizowanych przy ulicy Parkowej w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz  08.07.2011r.

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.4.2011

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Pomorską  Spółkę Gazownictwa  Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku (80-858 Gdańsk ul. Wałowa 41/43) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  na lokalizację inwestycji celu publicznego dla  budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia   Dn 110, Dn 90 na działkach:  nr: 20/3, 23/4, 24 – obr. 90; dz. nr 8, 1 – obr. 88 zlokalizowanych  przy ulicy Parkowej w Grudziądzu, informuję, że  w dniu  08.07.2011r. wydano decyzję nr 5/2011dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 08-07-2011 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 08-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 08-07-2011 15:09