herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                       wywieszono dnia   28.07.2011 r. 

                                                                                                                       zdjęto dnia         12.08.2011 r.    

 

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                               Grudziądz, 28.07.2011 r.      

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.3.2011              

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z  wnioskiem złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przez Pana Kazimierza Robionek, reprezentującego firmę „PROJWENT ROBIONEK” z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 103/2, działającego z upoważnienia Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Gdańsku,dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr: 12/34, 12/19, 12/22, 12/26, 10/20 obręb 63, położonych  przyul. WaryńskiegoGrudziądzu,  informuję, że w dniu 28.07.2011 r. wydano decyzję nr 6/2011 dla w/w inwestycji.

Na wniosek inwestora niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z  późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

               Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Aleksandrowicz 28-07-2011 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Aleksandrowicz 28-07-2011 12:08