herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego przy ul. Elbląskiej, Kołłątaja, Tczewskiej, Paderewskiego, Olsztyńskiej, Oliwskiej, Sowińskiego, Krzyżowej, Tylnej, Świerkocińskiej, Przedniej, Leśnej, Trynkowej, Za Basenem, Karabinierów i Poniatowskiego w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                   Grudziądz, 10.10.2011 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.6.2011

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Marcina Kurzyńskiego, działającego w imieniu Energa – Operator SA, Oddział w Toruniu (ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego przy ul. Elbląskiej, Kołłątaja, Tczewskiej, Paderewskiego, Olsztyńskiej, Oliwskiej, Sowińskiego, Krzyżowej, Tylnej, Świerkocińskiej, Przedniej, Leśnej, Trynkowej,  Za Basenem, Karabinierów i Poniatowskiego w Grudziądzu, na  następujących działkach:

  • obręb nr 14, działki: 6/26, 28/3, 30/1, 31/7, 31/6, 33, 34/3, 34/4, 39/1, 46/1,
  • obręb nr 15, działki: 11/2, 11/11, 11/8, 13/2, 14/5, 14/13, 15/2, 22, 28, 29/1, 30, 31/1, 32/1, 33/1, 34/4, 34/5, 34/7, 34/15, 35/1, 38/3, 39, 45/1, 50/11, 60/3, 60/4, 60/6, 60/7, 60/11, 60/12, 61/5, 63/1,
  • obręb nr 16, działki: 4/7, 4/12, 4/13, 4/14, 6/7, 6/8, 7/3, 8/1, 11/2, 12/1, 14/3, 17/2, 18, 19/2, 21/1, 22/11, 22/12, 22/7, 34/1, 35/1, 37/1, 38/1, 40/1, 47/9, 47/10, 58/7, 60/17, 64/1, 64/2, 67, 68, 69, 71/2, 73, 75/1, 75/2, 75/3,
  • obręb nr 22, działki: 52, 53,
  • obręb nr 23, działki: 81, 92/2, 98/2,

obręb nr 27, działki: 39, 41, 48, 62, 65.

 informuję, że  w dniu  10.10.2011r. wydano decyzję nr 7/2011 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 14-10-2011 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 14-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-10-2011 13:13