herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej o długości L=100m, na dz. na dz. nr 40 obr. 73 położonej przy ul. Waryńskiego i dz. nr 42 obr. 73 położonej przy ul. Topolowej w Grudziądzu

                                                                                          Wywieszono dnia 26.10.2011r.

                                                                                                         Zdjęto dnia 10.11.2011 r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                          Grudziądz,  25.10.2011r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.9.2011

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Kazimierza Robionka, działającego w imieniu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział  Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy sieci gazowej  o długości L=100m,  na  dz. na dz. nr 40 obr. 73 położonej przy ul. Waryńskiego i dz. nr 42 obr. 73 położonej przy  ul. Topolowej w Grudziądzu  informuję, że w dniu  25.10.2011r. wydano decyzję nr 9/2011 dla w/w inwestycji.

 

               Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 26-10-2011 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 26-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2011 14:51