herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 90 na działkach nr: 11/5, 11/11, 14 obr. 120 zlokalizowanych przy ulicy Rydygiera w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz  21.10.2011r.

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.7.2011

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Pomorską  Spółkę Gazownictwa  Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku (80-858 Gdańsk ul. Wałowa 41/43) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia   Dn 90 na działkach  nr: 11/5, 11/11, 14 – obr. 120 zlokalizowanych  przy ulicy Rydygiera w Grudziądzu, informuję, że  w dniu  21.10.2011r. wydano decyzję nr 8/2011dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 26-10-2011 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 26-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 26-10-2011 15:16