herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w następujących zakresach:

1. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, w tym:

- organizacja imprez, wykładów i szkoleń promujących profilaktykę i zdrowy styl życia,

- upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy,

- promocja honorowego krwiodawstwa.

2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tym:

- prowadzenie różnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

- udzielanie pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym i członkom rodzin;

- organizacja imprez, wykładów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych;

- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych.

3. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:

- organizacja koncertów, konkursów, festiwali i przeglądów kulturalno-artystycznych;

- opracowywanie i wydawanie publikacji;

- uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach promujących miasto

4. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, w tym:

- organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży,

- organizacja imprez sportowych.

5. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO, w tym:

- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych,

- organizacja wykładów, konkursów i konferencji popularyzujących turystykę i krajoznawstwo.

6. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

- realizacja zadań wskazanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Jednocześnie informujemy, iż Prezydent Grudziądza zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowych. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowych nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w danym konkursie. Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 27 grudnia 2011 r. w Wydziale Spraw Społecznych tut. Urzędu zgodnie z załączonym wzorem.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierczak 05-12-2011 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierczak 07-12-2011 13:40