herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 22 lutego 2012 r.

Grudziądz, dnia 8 lutego 2012 r.

                                                 

Zaproszenie

Na podstawie § 9 Regulaminu Rady Miejskiej Grudziądza stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/60/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2007 r.  w sprawie uchwalenia  Statutu gminy – miasto Grudziądz

 

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XXII  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 22 lutego 2012 r.o godz. 11:00 w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b. przedstawienie porządku obrad,

c. przyjęcie protokołu z XXI sesji,

2.   Informacje Prezydenta Grudziądza,

3. Sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz,

4.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok,

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie WPF miasta Grudziądza na lata 2012-2032,

6. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w  dziedzinie kultury i  sztuki, 

7. Uchwała w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu,

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi,

9. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Czarną Drogą, Rapackiego i dawną bazą PKS

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz,

11.Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza,

13. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

14. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kazimierza Kirejczyka w Grudziądzu, ul. Kasprowicza 4,

15. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysław Grabskiego w Grudziądzu, ul. Lipowa 33,

16. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22/24,

17. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31,

18. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7,

19. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9,

20. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2,

21. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysław Grabskiego w Grudziądzu, ul. Lipowa 33,

22. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowane wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22/24,

23. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22/24,

24. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31,

25. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31,

26. Uchwała w  sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7,

27. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7,

28. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9,

29. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9,

30. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9,

31. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Grudziądzu, ul. Konarskiego 39.

32. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu o udzielonych dotacjach na zadania konserwatorskie realizowane w 2011 roku przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

33.  Interpelacje,

34.  Zapytania i wolne głosy,

35.  Zakończenie obrad.                                           

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 04-01-2012 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-02-2012 09:02