herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

DECYZJA śRODOWISKOWA "mODERNIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W RUDNIKU"

Grudziądz, dnia 9 stycznia 2012 rok

GK-I.6220.1.2012

 

Informacja

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm/

zawiadamiam

że w dniu 9 stycznia 2012 roku na wniosek Pani Izabeli Piwowarskiej – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Rekreacji  i Wypoczynku  w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz, działającej z upoważnienia Gminy Miasta Grudziądz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Modernizacja ośrodka wypoczynkowego w Rudniku – rozwój bazy turystycznej i noclegowej, budowa stref rekreacyjno-sportowych” realizowanego na terenie działek nr: 4, 5, 3036/3, 3036/4, 3036/5 – obręb 140; 1/3, 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 26/1, 27/1 – obręb 143  i dz. nr 1/7 – obręb 142  w Grudziądzu.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu /budynek C, p. 9, I p./.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.plUrzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 09-01-2012 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2012 14:48