herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x240mm2 o dł. ok. 770 m zasilającej stację Transformatorową ?WARMA?, na dz. nr 89, 6/10, 7/7, 8/9, 8/10, 8/8, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/2, 13/4, 12/6, 11/6 obr. 85 położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu

                                                                                                         Wywieszono dnia 10.01.2012 r.

                                                                                                         Zdjęto dnia 25.01.2012 r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                          Grudziądz,  10.01.2012r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.12.2011

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez  Pana Pawła Łuszcza reprezentującego ELpremo, ul. Bydgoska 104 lok. 22, 87-100 Toruń, działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x240mm2 o dł. ok. 770 m zasilającej stację Transformatorową „WARMA”,  na  dz. nr  89, 6/10, 7/7, 8/9, 8/10, 8/8, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/2, 13/4, 12/6, 11/6  obr. 85 położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu  informuję, że w dniu  10.01.2012r. wydano decyzję nr 1/2012 dla w/w inwestycji.

 

               Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 11-01-2012 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 11-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2012 13:20