herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 27, 32 - obr 74; nr: 31/7, 31/48, 31/51, 43, 42, 40, 31/3, 31/4, 31/6, 41 - obr 73; nr: 67 - obr. 163; dz. nr: 42, 43, 44, 45, 46 - obr 71 zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego, Dr. Topolowa i Dr. Kurpiowska w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz  27.01.2012r.

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Spółkę  z o.o.   Miejskie   Wodociągi  i   Oczyszczalnia  (86 - 300 Grudziądz ul.  Mickiewicza 28/30)  do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy  sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 27, 32 – obr 74;  nr: 31/7, 31/48, 31/51, 43, 42, 40, 31/3, 31/4, 31/6, 41 – obr 73; nr: 67 – obr. 163; dz. nr: 42, 43, 44, 45, 46 – obr 71 zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego, Dr. Topolowa i Dr. Kurpiowska w Grudziądzu, informuję, że  w dniu  27.01.2012r. wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2012 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 30-01-2012 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 30-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 30-01-2012 10:55