herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę boisk Moje Boisko Orlik 2012r. wraz z zapleczem szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 90, 91/1 i 91/2 obręb 7, położonych przy ul. Fortecznej - Nadgórnej w Grudziądzu

                                                                           wywieszono dnia 10.02.2012 r.

                                                                                                    zdjęto dnia 27.02.2012 r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                  Grudziądz, 08.02.2012 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.1.2012

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku  z  wnioskiem złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przezPana Marka Iwińskiego – p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, działającego z upoważnienia Prezydenta Grudziądza,dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowęboisk „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z zapleczem szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 90, 91/1 i 91/2 obręb 7, położonych przy ul. Fortecznej - Nadgórnej w Grudziądzu, informuję, że w dniu  08.02.2012r. wydano decyzję nr 3/2012 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu            i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji     o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 10-02-2012 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 10-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 10-02-2012 13:22