herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany linii komunalno - oświetleniowej napowietrznej na linię kablową komunalną i oświetleniową na działkach nr: 43/20, 57 - obr. 56; dz. nr: 15, 16, 27/1, 27/35, 27/36, 28, 42, 44, 70 - obr. 57; dz. nr: 42, 45, 46/3, 46/4 - obr. 60 zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 28.02.2012r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.2.2012

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

informuję, że

 

               w związku ze złożonym wnioskiem SOEN Sp. z o.o. (86-300 Grudziądz ul. C. Skłodowskiej 6/7) działającą w imieniu ENERGA OPERATOR  S.A. Oddział w Toruniu  (87 - 100   Toruń ul.  Gen. Bema 128)  do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany linii komunalno – oświetleniowej napowietrznej na linię kablową komunalną i oświetleniową  na działkach  nr:  43/20, 57 -  obr. 56; dz. nr: 15, 16, 27/1, 27/35, 27/36, 28, 42, 44, 70 – obr. 57; dz. nr: 42, 45, 46/3, 46/4 - obr. 60  zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki w Grudziądzu, wszczęto postępowanie administracyjne dot. przedmiotowej sprawy.

               W związku z powyższym zawiadamiam, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków  w  w/w sprawie. Przedmiotowe uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia  14.03.2012 r. osobiście w sekretariacie Wydziału   Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pokój nr 317) lub przesyłać na adres:

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział   Budownictwa  i Planowania Przestrzennego

ul. Ratuszowa 1, 86 - 300 Grudziądz 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 01-03-2012 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 01-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 01-03-2012 10:58