herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV dla zasilania budynku stacji transformatorowej prefabrykowanej typu MRw-bpp 20/630-5 na działkach nr: 7/8, 7/11 - obr. 63 zlokalizowanych przy ulicy Waryńskiego 30-36 w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 29.02.2012r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.4.2012

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

informuję, że

 

               w związku ze złożonym wnioskiem FirmyELPROJEKT Mieczysław Szczygieł (86-300 Grudziądz ul. Słowackiego 2/14) działającej w imieniu ENERGA OPERATOR  S.A. Oddział w Toruniu  (87 - 100   Toruń ul.  Gen. Bema 128)  do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego  napięcia 15 kV dla zasilania budynku stacji transformatorowej prefabrykowanej typu MRw-bpp 20/630-5  na działkach  nr:  7/8, 7/11 - obr. 63  zlokalizowanych przy ulicy Waryńskiego 30-36 w Grudziądzu, wszczęto postępowanie administracyjne dot. przedmiotowej sprawy.

               W związku z powyższym zawiadamiam, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków  w  w/w sprawie. Przedmiotowe uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia  16.03.2012 r. osobiście w sekretariacie Wydziału   Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pokój nr 317) lub przesyłać na adres:

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział   Budownictwa  i Planowania Przestrzennego

ul. Ratuszowa 1, 86 - 300 Grudziądz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 05-03-2012 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 05-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 05-03-2012 12:37