herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 28 marca 2012 r.

Grudziądz, 16 marca 2012 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XXIII  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu28 marca 2012 r.o godz. 11:00 w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XXII sesji,

2.   Informacje Prezydenta Grudziądza,

3. Informacja Prezydenta  Grudziądza o wniesionych w 2011 r. aportach w spółkach prawa handlowego, których Miasto Grudziądz jest udziałowcem,

4.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok,

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie WPF miasta Grudziądza na lata 2012-2032,

6. Uchwała  w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 6 maja 2011 r.,

7. Uchwała w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie,

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Grudziądzu przy 
ul. Marcinkowskiego 6-8,

9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2012 roku”,

10. Uchwała w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz,

11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod  nazwą: „Wielkie Tarpno II”, obejmujący teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową,

12. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

13. Uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu,

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”

15. Uchwała w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego,

16. Uchwała w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu,

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sportowców 3,

18.  Interpelacje,

19.  Zapytania i wolne głosy,

20.  Zakończenie obrad.                                           

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 06-03-2012 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 19-03-2012 08:29