herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) na działkach nr: 67, 68, 73 - obr. 16 zlokalizowanych przy ulicach: Leśnej, Tylnej w Grudziądzu

wywieszono          dnia 14.03.2012r.

   zdjęto                    dnia 29.03.2012r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 13.03.2012r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.5.2012

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

informuję, że

 

               w związku ze złożonym wnioskiem Pana Wiesława Schmidt reprezentującego Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIDA (86-300 Grudziądz ul. Kustronia 4/4) działającego w imieniu Urzędu Gminy Grudziądz  (86 - 300   Grudziądz ul.  Wybickiego 38)  do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej)  na działkach  nr:  67, 68, 73 - obr. 16  zlokalizowanych przy ulicach: Leśnej, Tylnej w Grudziądzu, wszczęto postępowanie administracyjne dot. przedmiotowej sprawy.

               W związku z powyższym zawiadamiam, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków  w  w/w sprawie. Przedmiotowe uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia  29.03.2012 r. osobiście w sekretariacie Wydziału   Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pokój nr 317) lub przesyłać na adres:

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział   Budownictwa  i Planowania Przestrzennego

ul. Ratuszowa 1, 86 - 300 Grudziądz 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 14-03-2012 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 14-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 14-03-2012 11:04