herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji transformatorowej prefabrykowanej betonowej typu MRw-bpp 20/630-5 z transformatorem o mocy 630kVA dla zasilania firmy CHAMPION Dorota Piotrowska ul. Waryńskiego 32-36, na dz. nr 7/11 obr. 63 położonej przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu

                                                                                          wywieszono dnia 19.03.2012 r.

                                                                                                    zdjęto dnia  03.04.2012 r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                  Grudziądz, 19.03.2012 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.3.2012

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku  z  wnioskiem złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przezPana  Mieczysława Szczygieł reprezentującego Elektrobud-Grudziądz Sp. z o.o., ul. Gierymskiego 27, 86-300 Grudziądz, działającego w imieniu CHAMPION Dorota Piotrowska ul. Waryńskiego 32,dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji transformatorowej prefabrykowanej betonowej typu MRw-bpp 20/630-5 z transformatorem o mocy 630kVA dla zasilania firmy CHAMPION Dorota Piotrowska ul. Waryńskiego 32-36,   na    dz.  nr  7/11  obr. 63 położonej przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu, informuję, że w dniu 19.03.2012r. wydano decyzję nr 5/2012 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu, na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu            i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji     o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 19-03-2012 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2012 13:41