herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) na działkach nr: 67, 68, 73 - obr. 16 zlokalizowanych przy ulicach: Leśnej, Tylnej w Grudziądzu

wywieszono:       04.04.2012r.   

  zdjęto:                   18.04.2012r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                   Grudziądz, 04.04.2012 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.5.2012

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Wiesława Schmidt, reprezentującego Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIDA (86-300 Grudziądz ul. Kustronia 4/4), działającego w imieniu Urzędu Gminy Grudziądz  (86 - 300   Grudziądz ul.  Wybickiego 38) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej)  na działkach  nr:  67, 68, 73 - obr. 16  zlokalizowanych przy ulicach: Leśnej, Tylnej w Grudziądzu, informuję, że  w dniu  04.04.2012r. wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2012 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 05-04-2012 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 05-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2012 10:46