herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia Dn 160 PE zasilającego budynki mieszkalne, na działkach nr: 5 obręb 119 i 115 obręb 124, położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu.

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                               Grudziądz, 11.04.2012 r.       

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.6.2012              

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku  z  wnioskiem złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przez Pana Rafała Kwiatkowskiego, reprezentującego firmę Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie „PROJBUD” Zbigniew Dolewski Spółka Jawna z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Wąbrzeskiej 46, działającego z upoważnienia Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku,dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia Dn 160 PE zasilającego budynki mieszkalne, na działkach nr: 5 obręb 119 i 115 obręb 124, położonych  przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu,  informuję, że w dniu 11.04.2012 r. wydano decyzję nr 8/2012 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z  późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji             o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza    w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 11-04-2012 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 11-04-2012 14:15