herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku stacji transformatorowej małogabarytowej typu MBST 20/630 wraz z kablami SN-15kV i nN, na dz. nr 59 i 63/1 obr. 15 położonych przy ul. Paderewskiego w Grudziądzu

                                                                                          Wywieszono dnia 26.04.2012 r.

                                                                                                         Zdjęto dnia 11.05.2012r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz,  26.04.2012 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.8.2012

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez  Pana Romualda Góreckiego, ul. Podhalańska 4/28, 86-300 Grudziądz działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy  budynku stacji transformatorowej małogabarytowej typu MBST 20/630 wraz z kablami SN-15kV i nN,  na dz. nr 59 i 63/1 obr. 15 położonych przy ul. Paderewskiego w Grudziądzu informuję, że w dniu  26.04.2012r. wydano decyzję nr 9/2012 dla w/w inwestycji.

 

               Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 26-04-2012 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2012 14:49