herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Paderewskiego (oraz pobocznych) w Grudziądzu na działkach nr: 28/7, 29, 30/2, 31/2, 31/5, 31/8, 32/4, 34/5 - obr. 14; dz. nr: 8/1, 9, 11/6, 12, 13/1, 14/9, 14/10, 14/14, 15/1, 18, 23/2, 24, 27/2, 27/5, 34/2, 34/3, 34/6, 38/4, 40, 41, 42, 44, 45/4 - obr. 15; dz. nr: 2/8, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 6/2, 6/11, 6/13, 12/4, 35/4, 36, 37/2, 39, 53/2, 55, 60/4, 60/5, 60/6, 60/16, 61/4, 2/29, 2/28 - obr 16; dz. nr: 36, 41, 63, 66 - obr. 27 zlokalizowanych przy ulicy Paderewskiego w Grudziądzu oraz ulicach sąsiadujących

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 21.05.2012r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.11.2012

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

informuję, że

 

               w związku ze złożonym wnioskiem Pana Romualda Góreckiego działającego w imieniu ENERGA OPERATOR  S.A. Oddział w Toruniu  (87 - 100   Toruń ul.  Gen. Bema 128)  do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „przebudowy zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Paderewskiego (oraz pobocznych) w Grudziądzu” na działkach  nr:  28/7, 29, 30/2, 31/2, 31/5, 31/8, 32/4, 34/5  - obr. 14;  dz. nr: 8/1, 9, 11/6, 12, 13/1, 14/9, 14/10, 14/14, 15/1, 18, 23/2, 24, 27/2, 27/5, 34/2, 34/3, 34/6, 38/4, 40, 41, 42, 44, 45/4 – obr. 15;   dz. nr: 2/8, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 6/2, 6/11, 6/13, 12/4, 35/4, 36, 37/2, 39, 53/2, 55, 60/4, 60/5, 60/6, 60/16, 61/4, 2/29, 2/28 – obr 16; dz. nr: 36, 41, 63, 66 – obr. 27 zlokalizowanych przy ulicy Paderewskiego w Grudziądzu oraz ulicach sąsiadujących, wszczęto postępowanie administracyjne dot. przedmiotowej sprawy.

               W związku z powyższym zawiadamiam, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków  w  w/w sprawie. Przedmiotowe uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia  06.06.2012 r. osobiście w sekretariacie Wydziału   Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pokój nr 317) lub przesyłać na adres:

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział   Budownictwa  i Planowania Przestrzennego

ul. Ratuszowa 1, 86 - 300 Grudziądz 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 23-05-2012 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 23-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 20-06-2012 15:14