herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie o nałożeniu postanowieniem z dnia 27 czerwca 2012 r. znak GK-I.6220.7.2012 obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu?.


Grudziądz, 27-06-2012 r.

GK-I.6220.7.2012

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

w związku z prowadzonym na wniosek:

Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „MELBUD” s.c.

ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń

działającego z pełnomocnictwa: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu

ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową
i Skowronkową w Grudziądzu”

zawiadamiam strony

o nałożeniu postanowieniem z dnia 27 czerwca 2012 r. znak GK-I.6220.7.2012 obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu”.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) do § 3 ust. 1 pkt 60.

Planowane zadanie polega na budowie dróg publicznych na terenie miasta Grudziądza (ulicy Południowej, Skowronkowej i Jaskółczej) o łącznej długości 6 km oraz związanych
z nimi: skrzyżowań, parkingów o powierzchni około 2 ha, oświetlenia drogowego, urządzeń odwadniających, pasa technologicznego infrastruktury technicznej oraz wykonanie jezdni, chodników ścieżek rowerowych i pasów zieleni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 28-06-2012 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2012 08:45